poultra---info19.png
100% КОМПОСТИРАН
ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР
ПОУЛТРА™
10-10-10 NPK + 30C
22% ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ + 30% ВЪГЛЕРОД

     Компостираният органо-минерален птичи тор Поултра™ е ефективен, концентриран и балансиран. Чрез добавените минерални торове се намалява внасянето им при допълнително торене. Богат източник на всички необходими елементи за развитие и плодообразуване на растенията в благоприятни за това количества и съчетания, където голяма част от азота, фосфора и калия  се намират в органични форми и вещества добре усвоявани от растенията.

       Следствие на тристепенната преработка е гарантирано, че в продукта отсъстват патогенни микроорганизми, семена на плевели, яйца и личинки  причиняващи заболявания.

       В сравнение с аналогичните вносни торове, Поултра™ се отличава с повишено съдържание на органичен въглерод, органична материя, хуминови киселини и др., понижено съдържание на влага.

Предпазни мерки за безопасна работа:
Избягвайте контакт с очите, кожата и облеклото. Избягвайте създаването на условия за прах и предотвратявайте разпръскването от вятъра. Да се пази от влага. Съхранявайте контейнерите плътно затворени.
Осигурете добра вентилация/изсушаване на работното място. Не яжте, пийте и не пушете в работните зони. Измийте ръцете след употреба. Свалете замърсеното облекло и защитното оборудване, след приключване на работа.

ФОРМУЛАТА НА Poultra™ Органо-минерален

Общ азот (N) - 10,02%
Фосфор (P2O5)  - 10,64%
Калий (K2O) - 9,87%
Калций (CaO) - 6,27%
Водоразтворим магнезий (MgO) - 0,61%
Водоразтворимо желязо (Fe) - 0,26%
Органичен въглерод (С) - 30,60%
Органична материя - 81,46%
Хуминови киселини - 21,85%
Влажност - 10,00%
PH - 7,84%
Сяра - 2,30%
МАКРОЕЛЕМЕНТИ - в органична форма:
 
 • Азот - необходим за растежа и фотосинтеза и участие в образуването на протеините;
 • Фосфор - фактор за ранното развитие, имащ главна роля в растежа на коренната система и устойчивостта към студ, суша и наводнение;
 • Калий – основен елемент във формиране, движение и натрупване на въглехидратите в растението и увеличава устойчивостта към суша и слана.
 
МИКРОЕЛЕМЕНТИ – влияещи на метаболитните функции на  растението:
 
 • Бор – спомага за растежа на младите тъкани; устойчивост към сушата; движение и синтез на захарите; опрашване и даване на плод;
 • Желязо – спомага за синтеза на хлорофил,  дишането на растението, усвояване на азота;
 • Манган – спомага на фотосинтеза и синтеза на хлорофила, ензимните процеси, намаляването на нитратите;
 • Молибден - намаляване на нитратите;
 • Цинк – спомага на синтеза на протеини и нуклеинова киселина; регулиране синтеза на разстителния хормон, който регулира израстването на растението.
 
АМИНОКИСЕЛИНИ – над 18 вида от естествен произход, които имат принос в стимулиране на фотосинтеза, клетъчно делене, цъфтеж и плодоподаване, движение и натрупване на резервни вещества в растенията. Аминокиселините допринасят за подобряване устойчивостта на растенията към промените в околната среда.

Компостираният птичи тор Poultra™ е концентриран, изцяло органичен и балансиран, съдържащ всички необходими хранителни елементи.

Poultra™ е незаменим източник на хумино-активни органични съставки, микроелементи и полезна микрофлора.

ПРЕДИМСТВАТА НА ПОУЛТРА™

 • Съдържат в концентриран вид всички необходими за растението хранителни вещества (NPK) и микроелементи.
 • Ускоряват и увеличават вегетационния период на растенията: по-бързо израстване и по-ранно плодоотдаване /с 10-15 дни/; поради придобитата устойчивост, растенията увеличават периода на плодоотдаване /с 20-30 дни/.
 • В допълнение разграждането на хранителните им вещества,  подобряват структурата на почвата и увеличават способността и да задържа вода и хранителни вещества.
 • С течение на времето  възстановяват хумусните свойства и микроорганизмите, като правят почвата и растенията здрави и устойчиви на различни влияния.
 • Те освобождават бавно своите хранителни вещества в почвата и е невъзможно да наранят  растенията или предизвикат риск за изгарянето им от предозиране.
 • Отсъства риск от натрупване на химикали и соли в растенията и плодовете им, които да са смъртоносни за тях или вредни за здравето на хората.
 • Органичните торове Поултра™ са възобновяеми, биоразградими, устойчиви и щадящи околната среда.
 • Съдействат за разграждане на хранителните остатъци в почвата и освобождаване на хранителни елементи и олигоелементи.
 • Оказват положително влияние за развитие на коренната система на растенията, повишавайки обема и 2-3 пъти, което води до по-добро водосъхранение и ползване на наличната в почвата вода, намалява стреса и увеличава издържливостта им при суша и наводнение.
 • Чрез прогресивно и трайно подхранване гарантира на културите създаване на потенциално по-високо плодородие с 15-30%.
 • В тях отсъстват патогенни микроби, семена на плевели, яйца и личинки причиняващи заболявания.
 • Имат дълъг срок на съхранение – по-вече от 3 години.
 • Екологично чисти и без неприятна миризма.
 • При съхранение са безопасни за околната среда и не са склонни към самозапалване.
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОРГАНИЧНИЯ ТОР Поултра™

       Имайки пред вид безопастността на органичния тор Поултра™ и практически невъзможността  за предозиране и увреждане на растението, за разлика от необработения животински и химическите торове, той може да се използва в целия период на подготовка на почвата и вегетационен период на растението. В зависимост от вида на растението и почвата могат да се съставят органични торове в допълнение с определени органични и минерални  добавки за задоволяване нуждите им с определени минерали и микроелементи.

       В практиката се използва едно основно наторяване преди сеитбения период, за зеленчуковите и зърнени култури и периодично частично доторяване както за тях така и за многогодишните растения и овошки в зависимост от вегетационния им период. В много случаи  органичния тор се използва като течен  /разтворен във вода/ за листово наторяване при определен стадий на развитие на растението.  Отчитайки, че органичният тор за разлика от химическия има забавено действие и същевременно не се отича край корените на растението, той се усвоява пълноценно и не се натрупва в опасни дози в почвата.

       Органичния тор Поултра™ има и кумулативен ефект, като неговото действие се простира в продължение на 2-3 години след основното му приложение. Това  се дължи освен на бавното разлагане и постепенно отдаване на хранителните му вещества, но и на действието на новообразуваните микроорганизми и ензими, оказващи продължително влияние  за хумугенизиране на почвата, подобрява нейната структура, кислородообмен и производителност. В резултат на това  чувствително се намаляват необходимите  количества тор използван през следващите години – през втората до 50%, а през третата - 25% от първата година, без да намалява положителното влияние на развитие върху посетите в тази почва растение и тяхното плодообразуване.

       Тези  качества влияят на икономическата  ефективност при използване на органичните торове Поултра™,  намалявайки чувствително количествата и разходите за торене през следващите години за разлика при  използване на химически торове.
Image

Приложение на Poultra™

Предсеитбено торене и вегетационно подхранване на зеленчукови култури, овощни, лозя,
етерично-маслени култури, есенници, окопни култури, цветя, тревни площи (вкл. голф игрища).

Разходна норма на Poultra™


Полски култури - 50 кг/дка
Овощни градини - 80 кг/дка или 2-4 кг на дърво.
Зеленчукови градини - 100-150 кг/дка
Лозя – 350 – 500 гр. на корен
Цветя - 60-150 кг/дка
Райграс - 100-150 кг/дка
*За оранжерии количествата се увеличават

Външен вид на Poultra™

Пелети Ф 6 мм и дължина до 12 мм

Разфасовки Poultra™

Птичия тор Poultra™ се предлага в разфасовки:
 • 25kg
 • 500kg (Big Bag)

Poultra

Dexa Technologies

Производител:
Декса Технолоджис ООД
с. Багрянка, България
тел.: +359 888 557 774
e-mail: sales@dexatech.eu
© 2024 POULTRA. Всички права запазени. Дизайн Madhouse Studio