ОРГАНИЧЕН ТОР ПОУЛТРА™
4-4,4-4 NPK+46C
Перфектен баланс. Оптимално качество и продуктивност.
 
 
poultra-25kg-bgen.png

        Компостираният птичи тор Поултра™ е органичен, ефективен, концентриран и балансиран. Богат източник на всички необходими елементи за развитие и плодообразуване на растенията в благоприятни за това количества и съчетания, където голяма част от азота, фосфора и калия  се намират в органични форми и вещества добре усвоявани от растенията.

       Следствие на тристепенната преработка е гарантирано, че в продукта отсъстват патогенни микроорганизми, семена на плевели, яйца и личинки  причиняващи заболявания.

       В сравнение с аналогичните вносни торове, Поултра™ се отличава с повишено съдържание на органичен въглерод, органична материя, хуминови киселини и др., понижено съдържание на влага.

Поултра™ се предлага в разфасовки:

• 25kg
• 500kg (Big Bag)Общ азот (N) - 4,00%

Фосфор (P2O5)  - 4,46%

Калий (K2O) - 4,00%

Калций (CaO) - 5,60%

Водоразтворим магнезий (MgO) - 1,56%

Водоразтворимо желязо (Fe) - 0,86%

Органичен въглерод (С) - 46,00%

Органична материя - 81,00%

Хуминови киселини – 17,40%

Влажност - 9,00%

PH - 6,6%

Препоръчителна разходна норма в зависимост от типа почва и фенофазата на културата.

Полски култури - 50 кг/дка
Овощни градини - 80 кг/дка или 2-4 кг на дърво.
Зеленчукови градини - 100-150 кг/дка
Лозя – 350 – 500 гр. на корен
Цветя - 60-150 кг/дка
Райграс - 100-150 кг/дка
*За оранжерии количествата се увеличават
КОМПОСТИРАН ОРГАНО-МИНЕРАЛЕН ТОР ПОУЛТРА™
10-10-10 NPK + 30C

22% ХУМИНОВИ КИСЕЛИНИ + 30% ВЪГЛЕРОД

Перфектен баланс. Оптимално качество и продуктивност.
poultra---info19.png

        Компостираният органо-минерален птичи тор Поултра™ е ефективен, концентриран и балансиран. Чрез добавените минерални торове се намалява внасянето им при допълнително торене. Богат източник на всички необходими елементи за развитие и плодообразуване на растенията в благоприятни за това количества и съчетания, където голяма част от азота, фосфора и калия  се намират в органични форми и вещества добре усвоявани от растенията.

       Следствие на тристепенната преработка е гарантирано, че в продукта отсъстват патогенни микроорганизми, семена на плевели, яйца и личинки  причиняващи заболявания.

       В сравнение с аналогичните вносни торове, Поултра™ се отличава с повишено съдържание на органичен въглерод, органична материя, хуминови киселини и др., понижено съдържание на влага.

Поултра™ се предлага в разфасовки:

• 25kg
• 500kg (Big Bag)Общ азот (N) - 10,02%
 
Фосфор (P2O5)  - 10,64%
 
Калий (K2O) - 9,87%
 
Калций (CaO) - 6,27%
 
Водоразтворим магнезий (MgO) - 0,61%
 
Водоразтворимо желязо (Fe) - 0,26%
 
Органичен въглерод (С) - 30,60%
 
Органична материя - 81,46%
 
Хуминови киселини - 21,85%
 
Влажност - 10,00%
 
PH - 7,84%
 
Сяра - 2,30%
Препоръчителна разходна норма в зависимост от типа почва и фенофазата на културата.

Полски култури - 50 кг/дка
Овощни градини - 80 кг/дка или 2-4 кг на дърво.
Зеленчукови градини - 100-150 кг/дка
Лозя – 350 – 500 гр. на корен
Цветя - 60-150 кг/дка
Райграс - 100-150 кг/дка
*За оранжерии количествата се увеличават

Компостираният птичи тор Poultra™ е концентриран, изцяло органичен и балансиран, съдържащ всички необходими хранителни елементи.

Poultra™ е незаменим източник на хумино-активни органични съставки, микроелементи и полезна микрофлора.

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА ПОУЛТРА™

ПОУЛТРА™ Е КОНЦЕНТРИРАН ИЗЦЯЛО ОРГАНИЧЕН И БАЛАНСИРАН, СЪДЪРЖАЩ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ХРАНИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ.ПОУЛТРА™ ПРИТЕЖАВА ПОСТОЯННИ ПАРАМЕТРИ И КАЧЕСТВО, БЛАГОДАРЕНИЕ НА МОДЕРНАТА ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРЕРАБОТКАПОУЛТРА™ СТИМУЛИРА АКТИВНОСТТА НА МИКРООРГАНИЗМИТЕ В ПОЧВАТАПОУЛТРА™ СЪДЪРЖА ОРГАНИЧНИ ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ КАТО БОР, ЦИНК, МАНГАН, ЖЕЛЯЗО, МЕД …ПОУЛТРА™ Е ВЪЗОБНОВЯЕМ, БИОРАЗГРАДИМ, УСТОЙЧИВ И ЩАДЯЩ ОКОЛНАТА СРЕДА.ПОУЛТРА™ Е СТЕРИЛEН И НЕ СЪДЪРЖА ПАТОГЕННИ МИКРОБИ, СЕМЕНА НА ПЛЕВЕЛИ, ЯЙЦА И ЛИЧИНКИ НА НАСЕКОМИ ПРИЧИНЯВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.ПОУЛТРА™ Е НЕЗАМЕНИМ ИЗТОЧНИК НА ХУМИНО-АКТИВНИ ОРГАНИЧНИ СЪСТАВКИ, МИКРО И МАКРОЕЛЕМЕНТИ И ПОЛЕЗНА МИКРОФЛОРА.ПОУЛТРА™ СЪДЪРЖА НАД 18 ВИДА АМИНОКИСЕЛИНИ

ПРЕДИМСТВАТА НА ПОУЛТРА™

 • Оптимално съотношение на N,P,K и микро елементи;
 • Висока наторяваща способност и ефективност;
 • Бавно освобождаване на хранителни елементи;
 • Намаляване на загубите на азот от преовлажняване на почвата;
 • Намаляване на торовите норми;
 • Не съдържа семена на плевели и патогенни микроорганизми;
 • Увеличаване на йоннообменият капацитет на почвата;
 • Увеличаване на буферния капацитет на почвата (оптимално PH за растенията);
 • Оптимален изохуминов коефициент;
 • Подобряване на структурата на почвата и намаляване на ерозията;
 • Повишаване на водозадържащата способност на почвата;
 • Повишаване на добива и качеството на продукцията;
Image

КАКВО КАЗВАТКЛИЕНТИТЕ ОТЗИВИ

Image

Приложение на Poultra™

Предсеитбено торене и вегетационно подхранване на зеленчукови култури, овощни, лозя,
етерично-маслени култури, есенници, окопни култури, цветя, тревни площи (вкл. голф игрища).

Разходна норма на Poultra™


Полски култури - 50 кг/дка
Овощни градини - 80 кг/дка или 2-4 кг на дърво.
Зеленчукови градини - 100-150 кг/дка
Лозя – 350 – 500 гр. на корен
Цветя - 60-150 кг/дка
Саксийни растения - 30-50 гр./ корен
Райграс - 100-150 кг/дка
*За оранжерии количествата се увеличават
* 100 мл. са приблизително 100 гр.

Външен вид на Poultra™

Пелети Ф 6 мм и дължина до 12 мм

Разфасовки Poultra™

Птичия тор Poultra™ се предлага в разфасовки:
 • 25kg
 • 500kg (Big Bag)

Poultra

Dexa Technologies

Производител:
Декса Технолоджис ООД
с. Багрянка, България
тел.: +359 888 557 774
e-mail: sales@dexatech.eu
© 2024 POULTRA. Всички права запазени. Дизайн Madhouse Studio