poultra-25kg-bgen.png
ОРГАНИЧЕН ПТИЧИ ТОР
ПОУЛТРА™
4-4,4-4 NPK+46C
Перфектен баланс. Оптимално качество и продуктивност.

Компостираният птичи тор Поултра™ е органичен, ефективен, концентриран и балансиран. Богат източник на всички необходими за развитие и плодообразуване на растенията елементи  в благоприятни за това количества и съчетания, където голяма част от азота, фосфора и калия  се намират в органични форми и вещества добре усвоявани от растенията.

 

Поултра™ е получен чрез интензивна  ферментация на тор от кокошки носачки от ферма за яйца „Багрянка“. Автоматична система изцяло контролира процеса на компостиране, което спомага за повишаване на редица параметри на крайният продукт и гарантира постоянни параметри и качество на торта. След компостирането, торта се изсушава и гранулира. При трите етапа на обработка е гарантирано, че в продукта отсъстват патогенни микроорганизми, семена на плевели, яйца и личинки  причиняващи заболявания.

 

В сравнение с аналогичните вносни торове, Поултра се отличава с повишено съдържание на органичен въглерод, органична материя, хуминови киселини и др.

ФОРМУЛАТА НА Поултра™

Общ азот (N) - 4,00%
Фосфор (P2O5)  - 4,46%
Калий (K2O) - 4,00%
Калций (CaO) - 5,60%
Водоразтворим магнезий (MgO) - 1,56%
Водоразтворимо желязо (Fe) - 0,86%
Органичен въглерод (С) - 46,00%
Органична материя - 81,00%
Хуминови киселини - 17,40%
Влажност - 9,00%
PH - 6,6%
МАКРОЕЛЕМЕНТИ - в органична форма:
 
 • Азот - необходим за растежа и фотосинтеза и участие в образуването на протеините;
 • Фосфор - фактор за ранното развитие, имащ главна роля в растежа на коренната система и устойчивостта към студ, суша и наводнение;
 • Калий – основен елемент във формиране, движение и натрупване на въглехидратите в растението и увеличава устойчивостта към суша и слана.
 
МИКРОЕЛЕМЕНТИ – влияещи на метаболитните функции на  растението:
 
 • Бор – спомага за растежа на младите тъкани; устойчивост към сушата; движение и синтез на захарите; опрашване и даване на плод;
 • Желязо – спомага за синтеза на хлорофил,  дишането на растението, усвояване на азота;
 • Манган – спомага на фотосинтеза и синтеза на хлорофила, ензимните процеси, намаляването на нитратите;
 • Молибден - намаляване на нитратите;
 • Цинк – спомага на синтеза на протеини и нуклеинова киселина; регулиране синтеза на разстителния хормон, който регулира израстването на растението.
 
АМИНОКИСЕЛИНИ – над 18 вида от естествен произход, които имат принос в стимулиране на фотосинтеза, клетъчно делене, цъфтеж и плодоподаване, движение и натрупване на резервни вещества в растенията. Аминокиселините допринасят за подобряване устойчивостта на растенията към промените в околната среда.

Компостираният птичи тор Poultra™ е концентриран, изцяло органичен и балансиран, съдържащ всички необходими хранителни елементи.

Poultra™ е незаменим източник на хумино-активни органични съставки, микроелементи и полезна микрофлора.

ПРЕДИМСТВАТА НА ПОУЛТРА™

 • Съдържат в концентриран вид всички необходими за растението хранителни вещества (NPK) и микроелементи.
 • Ускоряват и увеличават вегетационния период на растенията: по-бързо израстване и по-ранно плодоотдаване /с 10-15 дни/; поради придобитата устойчивост, растенията увеличават периода на плодоотдаване /с 20-30 дни/.
 • В допълнение разграждането на хранителните им вещества,  подобряват структурата на почвата и увеличават способността и да задържа вода и хранителни вещества.
 • С течение на времето  възстановяват хумусните свойства и микроорганизмите, като правят почвата и растенията здрави и устойчиви на различни влияния.
 • Те освобождават бавно своите хранителни вещества в почвата и е невъзможно да наранят  растенията или предизвикат риск за изгарянето им от предозиране.
 • Отсъства риск от натрупване на химикали и соли в растенията и плодовете им, които да са смъртоносни за тях или вредни за здравето на хората.
 • Органичните торове Поултра™ са възобновяеми, биоразградими, устойчиви и щадящи околната среда.
 • Съдействат за разграждане на хранителните остатъци в почвата и освобождаване на хранителни елементи и олигоелементи.
 • Оказват положително влияние за развитие на коренната система на растенията, повишавайки обема и 2-3 пъти, което води до по-добро водосъхранение и ползване на наличната в почвата вода, намалява стреса и увеличава издържливостта им при суша и наводнение.
 • Чрез прогресивно и трайно подхранване гарантира на културите създаване на потенциално по-високо плодородие с 15-30%.
 • В тях отсъстват патогенни микроби, семена на плевели, яйца и личинки причиняващи заболявания.
 • Имат дълъг срок на съхранение – по-вече от 3 години.
 • Екологично чисти и без неприятна миризма.
 • При съхранение са безопасни за околната среда и не са склонни към самозапалване.
Image
Image
Image
Image
Image
Image

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОРГАНИЧНИЯ ТОР Поултра™

       Имайки пред вид безопастността на органичния тор Поултра™ и практически невъзможността  за предозиране и увреждане на растението, за разлика от необработения животински и химическите торове, той може да се използва в целия период на подготовка на почвата и вегетационен период на растението. В зависимост от вида на растението и почвата могат да се съставят органични торове в допълнение с определени органични и минерални  добавки за задоволяване нуждите им с определени минерали и микроелементи.

       В практиката се използва едно основно наторяване преди сеитбения период, за зеленчуковите и зърнени култури и периодично частично доторяване както за тях така и за многогодишните растения и овошки в зависимост от вегетационния им период. В много случаи  органичния тор се използва като течен  /разтворен във вода/ за листово наторяване при определен стадий на развитие на растението.  Отчитайки, че органичният тор за разлика от химическия има забавено действие и същевременно не се отича край корените на растението, той се усвоява пълноценно и не се натрупва в опасни дози в почвата.

       Органичния тор Поултра™ има и кумулативен ефект, като неговото действие се простира в продължение на 2-3 години след основното му приложение. Това  се дължи освен на бавното разлагане и постепенно отдаване на хранителните му вещества, но и на действието на новообразуваните микроорганизми и ензими, оказващи продължително влияние  за хумугенизиране на почвата, подобрява нейната структура, кислородообмен и производителност. В резултат на това  чувствително се намаляват необходимите  количества тор използван през следващите години – през втората до 50%, а през третата - 25% от първата година, без да намалява положителното влияние на развитие върху посетите в тази почва растение и тяхното плодообразуване.

       Тези  качества влияят на икономическата  ефективност при използване на органичните торове Поултра™,  намалявайки чувствително количествата и разходите за торене през следващите години за разлика при  използване на химически торове.
Image

Приложение на Poultra™

Предсеитбено торене и вегетационно подхранване на зеленчукови култури, овощни, лозя,
етерично-маслени култури, есенници, окопни култури, цветя, тревни площи (вкл. голф игрища).

Разходна норма на Poultra™


Полски култури - 50 кг/дка
Овощни градини - 80 кг/дка или 2-4 кг на дърво.
Зеленчукови градини - 100-150 кг/дка
Лозя – 350 – 500 гр. на корен
Цветя - 60-150 кг/дка
Райграс - 100-150 кг/дка
*За оранжерии количествата се увеличават

Външен вид на Poultra™

Пелети Ф 6 мм и дължина до 12 мм

Разфасовки Poultra™

Птичия тор Poultra™ се предлага в разфасовки:
 • 25kg
 • 500kg (Big Bag)

Poultra

Dexa Technologies

Производител:
Декса Технолоджис ООД
с. Багрянка, България
тел.: +359 888 557 774
e-mail: sales@dexatech.eu
© 2022 POULTRA. Всички права запазени. Дизайн Madhouse Studio